Bình Thuận: Các công trình, dự án trọng điểm giải ngân gần 50% kế hoạch

09/12/2021 (0) Nhận xét
Dự ước trong nửa đầu năm nay, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh giải ngân được hơn 107,3 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch. Chủ yếu tập trung cho dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý (gần 49,6 tỷ đồng), công trình mở rộng đường từ Đá Ông Địa đến Khu du lịch Hoàng Ngọc(30 tỷ đồng), công trình Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận (hơn 17,6 tỷ đồng)…

Các công trình, dự án trọng điểm giải ngân gần 50% kế hoạch
Đầu tư mở rộng tuyến đường từ Đá Ông Địa đến khu du lịch Hoàng Ngọc (TP. Phan Thiết).


Theo nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục công trình trọng điểm, năm nay trên địa bàn Bình Thuận xác định 6 công trình, dự án trọng điểm cấp tỉnh. Đó là: Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân; Dự án phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty; Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý; Sân bay Phan Thiết; mở rộng đường từ Đá Ông Địa đến khu du lịch Hoàng Ngọc; Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận.

Đ.Q

Nhận xét

Đăng nhận xét