📰 Thúc 3 Sở và Rạng Đông đẩy nhanh sân bay Phan Thiết

09/12/2021 (1) Nhận xét
UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi 3 Sở, UBND TP. Phan Thiết và Công ty Cổ phần Rạng Đông về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Phan Thiết.


Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) khẩn trương tham mưu tỉnh văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét, cập nhật, bổ sung đường cất hạ cánh thứ 2 Cảng hàng không Phan Thiết vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh.


Đồng thời chủ động làm việc với Bộ GTVT sớm có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi trình tỉnh phê duyệt; phối hợp với TP. Phan Thiết để giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 3 hộ dân còn vướng mắc thuộc khu gia đình quân nhân.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở GTVT thông qua tổ công tác liên ngành thường xuyên liên hệ, làm việc với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các bộ ngành liên quan; phối hợp chặt chẽ, kịp thời tham mưu đề xuất tỉnh chỉ đạo thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Cùng với đó tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các hạng mục phát sinh, bao gồm 5 đài dẫn hướng, 4 trận địa pháo, 1 trận địa tên lửa phòng không và hệ thống đường giao thông kết nối sau khi Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án eKQ920.

Ngoài ra, Sở GTVT phải đôn đốc Công ty Cổ phần Rạng Đông khẩn trương hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục hàng không dân dụng để tổ chức thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong tháng 4 này.

Mặt bằng quy hoạch khu hàng không dân dụng.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch tỉnh giao chủ trì thẩm định hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng sau khi có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án của Bộ GTVT và ý kiến góp ý hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; báo cáo kết quả thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát các thủ tục thu hồi đất các hạng mục phát sinh: các đài dẫn đường, các trận địa phòng không, đường giao thông kết nối (30ha) và diện tích đất để bổ sung đường cất hạ cánh số 2 (khoảng 254ha), đảm bảo đúng quy định pháp luật về đất đai.

Trước mắt là công tác quản lý hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất để bổ sung đường cất hạ cánh số 2.

Chủ tịch tỉnh cũng giao UBND TP. Phan Thiết tiếp tục mời 3 hộ dân thuộc khu gia đình quân nhân vận động, giải thích để các hộ nhận tiền bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ tiếp tục không hợp tác, tiến hành rà soát, củng cố chặt chẽ thủ tục, hồ sơ để báo cáo UBND tỉnh chủ trương giải quyết. Thời gian hoàn thành công việc này trước ngày 15/5.

Còn nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Rạng Đông, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đề nghị doanh nghiệp chủ trì, chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn liên hệ với các bộ phận chuyên môn của Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan để sớm hoàn thành thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh, thiết kế cơ sở dự án và hồ sơ quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu chức năng Cảng hàng không Phan Thiết.

Công ty Rạng Đông phải phối hợp với Sở GTVT và các sở, ngành liên quan điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng dự án; chủ động triển khai, hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ đánh giá tác động môi trường, phòng chống cháy nổ… trong tháng 4/2020.

Mới đây, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bình Thuận và các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát lại quy hoạch chi tiết cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (phải dự trữ quỹ đất để có thể xây dựng đường cất, hạ cánh thứ 2 khi cần thiết);

Đồng thời cập nhật và bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh.

Phó thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án cảng hàng không Phan Thiết đạt 4E và dự án e.920, theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cảng hàng không Phan Thiết được xây dựng tại xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận gồm 2 dự án: dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng đầu tư theo hình thức BOT do UBND tỉnh Bình Thuận quyết định đầu tư; dự án đầu tư khu bay quân sự do Bộ Quốc phòng đầu tư. 
Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng có tổng mức đầu tư 3.395,96 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Rạng Đông là nhà đầu tư. Để hoàn vốn, nhà đầu tư được thu phí dịch vụ hàng không trong thời gian không quá 77 năm 7 tháng (thời gian chính xác sẽ được chốt khi ký kết hợp đồng).
Nguồn: vietnamfinance.vn

Nhận xét

  1. Thật Tuyệt Vời ! mong sao tỉnh mình chóng phát triển để đưa đất nước ngày càng giàu mạnh.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét