📰 Bình Thuận - Hơn 40ha đất nông nghiệp để làm dự án

09/12/2021 (0) Nhận xét

Ngày cuối năm 2019, Bình Thuận cho phép chuyển đổi hơn 40ha đất nông nghiệp để làm dự án khu dân cư


Ngày 31/12, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành 3 quyết định cho phép chuyển đổi hơn 40ha đất nông nghiệp để 3 doanh nghiệp thực hiện xây dựng dự án khu dân cư trên địa bàn.

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Thuận cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Chấn Hưng được chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích 33.352,7 m2 (gồm: 23.722,8 m2 đất trồng lúa; 9.629,9 m2 đất trồng cây lâu năm) sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư An Phước Riverside tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc.

an phuoc riverside ham thang
Phối cảnh dự án Khu dân cư An Phước Riverside tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc. (Ảnh: ĐPT)
Trong đó, đất ở nông thôn 19.952,1 m2; đất công trình công cộng không kinh doanh: 13.400,6 m2 (đất giáo dục: 682,3 m2; Đất công trình công cộng khác: 2.955,9 m2; đất giao thông: 8.541,9 m2; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 1.089,9 m2; Đất thủy lợi (Trạm xử lí nước thải): 130,6 m2).

Đồng thời, cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Hà - Đức Linh được chuyển mục đích sử dụng đất 333.397,7 m2 đất đã nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để đầu tư Dự án Khu dân cư Nam Hà tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh.

Trong đó, 152.561,2 m2 là Đất ở nông thôn, hình thức sử dụng đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; 12.339,5 m2sử dụng làm đất chợ (Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê); Diện tích còn lại thuộc đất công cộng, giao thông, giáo dục…

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận cũng cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Ngọc Thiên được chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích 55.086,6 m2 (gồm: 18.551,3 m2 đất trồng lúa; 36.270,3 m2 đất trồng cây lâu năm và 265 m2 đất ở nông thôn) sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư Nam An Eco Town tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc.

Cụ thể đất ở nông thôn 35.100,2 m2; Đất công trình công cộng không kinh doanh: 19.986,4 m2 (Đất giáo dục: 968,7 m2; Đất công trình công cộng khác: 681,7 m2; Đất giao thông: 15.291,6 m2; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 1.083,9 m2; Đất thủy lợi (Trạm xử lí nước thải): 1.960,5 m2.

Theo Đời Sống & Pháp Lý

Nhận xét

Đăng nhận xét